خرید آنلاین فایل رانت و رانت خواری

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان رانت و رانت خواری می باشد.
کلمات کلیدی:مقاله رانت و رانت خواری,مقاله, رانت و رانت خواری


فهرست

۱) مقدمه .۳
۲) رانت چیست و چرا ایجاد می شود؟ .۴
۳) رانت خواری .۵
۴) انواع رانت و مفاهیم آنها ۷
۵) تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست؟ کدام مقدم است؟ .۱۰
۶) دولت،رانت،اقتصاد . ۱۱
۷) چگونه دولت ها بزرگ می شوند و دیگر کوچک نمی شوند؟ .۱۲
۸) پیامدهای پیدایش رانت جویی در اقتصاد ۱۴
۹) اقتصاد رانتی ایران،رقابت محوری ۲۰
۱۰) رانت اقتصادی ۲۵
۱۱) خطر مداخله ی دولت ..۲۶
۱۲) کنترل خطر ۲۷
۱۳) رانت های غیر مولد ۲۹
۱۴) درآمد .۳۰
۱۵) رانت جویی سیاسی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۳۱
۱۶) راه های پیش گیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی ..۳۳
۱۷) نتیجه گیری ۳۶
۱۸) منابع ۳۹
۱۹) تصاویر ۴۱و۴۰

مقدمه:

در سالهاى اخیر، سوء استفاده مالى از قدرت و تصمیم ‏گیرى در جهت اهداف شخصى و محافل گروهى، نظر بسیارى از دلسوزان و اندیش‏ورزان را به خود معطوف کرده است. ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معناى امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادى، رانت یا مفت خوارى و کسب ثروتهاى بادآورده در سایه این پدیده است.

باید گفت که فساد اقتصادى ـ سیاسى و سوء استفاده از قدرت براى به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران کننده‏اى به یکى از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالى، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهاى تولیدکننده را به سوى کجى و ناراستى مى‏کشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصارى مى‏شوند و تبعیض و فساد، کم کارى، رشوه‏خوارى و ملاحظه ضابطه به جاى رابطه، عزل و نصبهاى خارج از ضابطه و… جامعه را فرا مى‏گیرد. بر این اساس، این نوشتار در پى آن است که با کالبد شکافى پدیده رانت، اطلاعاتی را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، کاربست‏هاى عملى در پاکسازى جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی شبکه های عصبی:دانلود پاورپوینت شبکه های عصبی,پاورپوینت شبکه های عصبی,شبکه های عصبی,شبکه های عصبی زیستی,تحقیق درمورد شبکه های عصبی,بررسی شبکه های عصبی,معرفی شبکه های عصبی,آشنایی با شبکه های عصبی,شبکه های عصبی مصنوعی,پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی,Artificial Neural Networks,معرفی ANN ها,فرآیند یادگیری شبکه,مبانی ANN ها,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحق

پاورپوینت آشنایی با هواشناسی ماهواره ای:دانلود پاورپوینت آشنایی با هواشناسی ماهواره ای,آشنایی با هواشناسی ماهواره ای,هواشناسی,پاورپوینت هواشناسی ماهواره ای,ماهواره ,هواشناسی ماهواره ای,جغرافیا,پاورپوینت آشنایی با هواشناسی ماهواره ای

پاورپوینت 5 روش اجرای پل های بزرگ:پاورپوینت روش اجرای پل های بزرگ,دانلود پاورپوینت روش اجرای پل های بزرگ,پاورپوینت عمران و ساختمان,دانلود پاورپوینت عمران و ساختمان,پاورپوینت دانشجویی,دانلود پاورپوینت دانشجویی,مقاله دانشجویی,پژوهش دانشجویی,تحقیق دانشجویی,پروژه دانشجویی,دانلود مقاله روش اجرای پل های بزرگ,دانلود پژوهش روش اجرای پل های بزرگ,دانلود تحقیق روش اجرای پل های بز

پاورپوینت تعیین قیمت محصول:دانلود پاورپوینت تعیین قیمت محصول,فایل پاورپوینت آموزشی تعیین قیمت محصول,پاورپوینت درمورد تعیین قیمت محصول

پاورپوینت معرفی شغل کارگزار بیمه:پاورپوینت در مورد شغل کارگزار بیمه,پاورپوینت در رابطه با شغل کارگزار بیمه,پاورپوینت با عنوان شغل کارگزار بیمه,پاورپوینت با موضوع شغل کارگزار بیمه,کارگزار بیمه کیست,کار کارگزار بیمه چیست,ساعت کار و محل کار کارگزار بیمه,وظایف کارگزار بیمه,شخصیت شناسی شغل کارگزار بیمه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله

پاورپوینت گنبد و جایگاه آن در معماری اسلامی:پاورپوینت گنبد و جایگاه آن در معماری اسلامی,پاورپوینت پاورپوینت گنبد و جایگاه آن در معماری اسلامی,دانلود پاورپوینت پاورپوینت گنبد و جایگاه آن در معماری اسلامی,گنبد در معماری اسلامی,جایگاه گنبد در معماری اسلامی,پاورپوینت گنبد در معماری اسلامی,پاورپوینت جایگاه گنبد در معماری اسلامی,دانلود پاورپوینت گنبد در معماری اسلامی,دانلود پاورپوینت جایگ

پروژه کارآفرینی چینی مقصود:پروژه کارافرینی چینی مقصود,طرح توجیهی چینی مقصود,کارآفرینی چینی مقصود,دانلود پروژه چینی مقصود,دانلود کارآفرینی چینی مقصود,طرح توجیه فنی چینی مقصود,توجیه اقتصادی چینی مقصود

پاور پوینت اعصاب محیطی:اعصاب محیطی,پاورپوینت اعصاب محیطی,اعصاب,محیطی,پروژه اعصاب محیطی,ارائه اعصاب محیطی

پاورپوینت بازاریابی بین المللی:پاورپوینت بازاریابی بین المللی,دانلود و خرید پاورپوینت بازاریابی بین المللی,خرید پاورپوینت بازاریابی بین المللی,دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی,خرید و دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی,پاورپوینت بازاریابی,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت بازاریابی,پاورپوینت حسابداری,دانلود پروژه پاورپوینت حسابداری,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,ج

جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران:جغرافیای سیاسی ـ امنیتی كردستان عراق , پیامدهای امنیتی آن بر ایران ,کردستان عراق,خلیج فارس,کردها,سیاسی,کردستان,جغرافیای سیاسی,جغرافیای امنیتی, كرد ژئوپولیتیك,ژئواكونومی,بحران درون مرزی, میان مرزی,میان دولتی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه